Angewandte Chemie Front Cover

07-04-2009

A Phosphorus Analogue of Bis(n4-cyclobutadiene)iron(0) (Angew. Chem. Int. Ed. 17/2009)

Robert Wolf, J. Chris Slootweg, Andreas W. Ehlers, Frantisˇek Hartl, Bas de Bruin, Martin Lutz, Anthony L. Spek, and Koop Lammertsma

Angewandte Chemie Int. Ed., 48(17), 2009, 2993
DOI: 10.1002/anie.200990084

Angewandte Chemie Int. Ed., 48(17), 2009, 3104-3107
DOI: 10.1002/anie.200805193